Sobota ul. Poznańska 9

62-090 Rokietnica

Tel. 61 8145 284

REG..040067875   NIP 777-14-20-301

Sanktuarium Maryjne

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

17.03.2019r.


Porządek nabożeństw


Więcej 02

Strona Główna

Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół murowany,

Czytaj  dalej…

Biblijne mity I legendy

Trwa Wielki Post. Kościół Święty przypomina:

Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni okresu postu i pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów
i sprzyja wolności serca.
 Hymn
Najmiłosierniejsza Pani Soboty Tobie
moje cierpienia,Tobie moje kłopoty.

Tobie oddaję radości codzienne,
i moje serce w ufności niezmienne.


W okresie Wielkiego Postu jak mantrę powtarzamy trzy słowa: post, modlitwa i jałmużna. Dzisiejsza ewangelia dotyczy modlitwy. Jezus zabiera swoich uczniów na wzgórze (miejsce modlitwy) i tam się modli.


Modlitwa niekiedy sprawia nam różne trudności. Napotykamy na wiele przeszkód: nic nie odczuwamy, nudzimy się, nie możemy znaleźć miejsca dla siebie na modlitwę, rozpraszamy się, spotykamy ludzi, którzy się nie modlą, a powodzi im się lepiej niż nam, itp. Można wymieniać wiele przeszkód i trudności związanych z modlitwą.


Najważniejszą rzeczą w modlitwie jest wytrwałość. Wtedy, gdy jest nam ciężko, nic nie rozumiemy, nic nie odczuwamy powinniśmy jeszcze bardziej zadbać o modlitwę. Dlaczego modlitwa jest tak ważna?


Modlitwa jest momentem, w którym sam na sam możemy być z Bogiem. Jest to chwila uprzywilejowanego spotkanie się z Nim, gdzie Bóg objawia swoją chwałę.

Modlitwa przemienia ludzkie serce. Piotr chce postawić trzy namioty dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Słowa te można interpretować dosłownie. Piotr zapomina o samym sobie i chce dać schronienie gościom.


Modlitwa nie od razu przynosi zrozumienie. Uczniowie na początku nie rozumieją tego, co się dzieje. Ogarnia ich strach i przerażenie, nic nikomu nie mówią o tym, co się wydarzyło. Zrozumienie przychodzi dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa. Modlitwa zaowocuje wtedy, kiedy będzie to nam najbardziej potrzebne i nawet możemy nie zrozumieć, że jest to owoc modlitwy, którą zanosiliśmy do Boga przed wieloma laty.


Panie Jezu, prosimy Cię, abyś pokazał nam piękno przebywania z Tobą, daj nam cierpliwość trwania na modlitwie, która przemienia nasze serca. Pozwól nam dostrzec owoce modlitwy w naszym życiu.