Hymn

Najmiłosierniejsza Pani Soboty Tobie moje cierpienia,Tobie moje kłopoty.Tobie oddaję radości codzienne, i moje serce w ufności niezmienne.

Nic i nikt nie jest już w stanie powstrzymać miłości Chrystusa do Nas. Jezus Chrystus powstały z umarłych, żyjący na wieki Pan życia i śmierci, rozświetlił ciemności i mroki  Waszego życia. Oto Światło rozbłysło nic już nie zdoła go zagasić. Jego ciepło, czy tego chcemy czy nie, topi lód naszych serc i umysłów

Sanktuarium Maryjne

Niedziela Biblijna


Parafie w naszej gminie

Porządek nabożeństw

Więcej 01

w PDF-ie

Strona Główna

Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół murowany,

Czytaj  dalej…

Formacja we Wspólnocie to droga wchodzenia na górę poznania Jezusa (formacji stawania się uczniem Jezusa), aby następnie będąc na szczycie doświadczyć głębokiej przemiany duchowej (zacząć żyć jak Jezus) i rozpocząć etap schodzenia do innych ludzi (ewangelizacji i służby), aby być jak Jezus i stawać się świadkami Jego Zmartwychwstania.

Biblijne mity I legendy

Odpis podatku dochodowego „na cele kultu religijnego”.

informacje

Zobacz


Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła i terenu wokół niego i ofiarowane kwiaty

Proszę by o estetykę i czystość naszej świątyni oraz jej terenu  w tym tygodniu zadbali mieszkańcy Pawłowic z ul. Pawłowickiej Pp: Dolata, Kreger, Miłek, Zalewska, Ciszak, Stachowiak, Wilczak, Małkowscy – z kwiatami.

Ogłoszenia

na bieżący

tydzień
Bernard Voyak  wszelkie prawa zabronione

Zapowiedzi

Cmentarz

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są dozachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

Intencje

Regulamin Cmentarza

parafialnego

 Porządek Nabożeństw  Parafii  pw. Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Sobocie

  Msze św.

Sobota przez cały rok  godz. - 19,00

Niedziela godz. - 7,30  -  9,00  - 11,00

W ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku mc. XI - III godz. - 18,00

W święta zniesione  godz. - 10,00 - 18,00 - 20,00


Nowenna w środę w łączności z wieczorną Mszą św.godz. - 18,00


Wielki Post Gorzkie żale niedziela godz. 16,00

Droga Krzyżowa - piątek pół godziny przed wieczorną mszą św. z udziałem dzieci  godz. 20,00 dla dorosłych i młodzieży


Odpust Parafialny ku czci Narodzenia NMP.II Niedziela września, suma odpustowa godz. - 12,00


Różaniec - październik:

Piątek godz. 17,00 z udziałem dzieci od poniedziałku do soboty godz. 18,30

Pierwsza sobota miesiąca - pół godz. przed wieczorną Mszą Św. Środa pół godz. przed nowenną

Godzinki - niedziela - godz. 07,10


Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca pół godz. przed wieczorną Mszą Św.


Okazja do spowiedzi  - 15 minut przed każdą Mszą Św

1. Właścicielem cmentarza jest parafia.

2. Do kompetencji zarządzającego

cmentarzem parafialnym należy: ustalanie

miejsca pochówku - pobieranie opłat na rzecz

parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat

przewidzianych regulaminem - wykonywanie

innych zadań zgodnie z ustawą o cmentarzach

3. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się

przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym.

4. Zarządca cmentarza w myśl

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 roku, prowadzi

księgę pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną.

5. Po 20 latach od dnia pochówku grób może

ulec likwidacji.

6. Termin dalszego  istnienia grobu może

zostać przedłużony w biurze parafialnym

przez oświadczenie osoby opiekującej się

danym grobem I  uiszczenia stosownej opłaty,

co najmniej pół roku przed  upływem 20 lat.

7. Przy zgłoszeniu pochówku rodzina zmarłego

obowiązana jest uzgodnić z proboszczem wybór

firmy pogrzebowej.

8. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić

proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka

przedstawić jego projekt.

9. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego

może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu

przez Ks. Proboszcza.

10. Na wszystkie prace prowadzone na cmentarzu

należy uzyskać zgodęZarządcy cmentarza.

W szczególności dotyczy to: pogrzebu,

postawienia nagrobka, remontunagrobka,

stawiania trwałych elementów zdobniczych

przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia

ich do innego grobu.

11. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez

Zarządcę cmentarza.

12. Nie zezwala się bez zgody Zarządcy

cmentarza, na wjazd pojazdami mechanicznymi na

teren cmentarza.

13. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do

tego wyznaczonych.

14. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów

znajdujących się na terenie cmentarza.

15. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie

OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków

lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży

N.NMP | Parafia Rzymskokatolicka

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzone jest oficjalnie przez Kościół 8 września.
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

   22.04.2018r.


1. W środę zapraszam na nowennę.


2. Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary przelewane na konto.                           

   Do nabycia jest książka „DZIEJE KOŚCIOŁA W SOBOCIE”.

   

   Bardzo dziękuję za wpływające ofiary na daninę diecezjalną, wraz                   

   z deklarowaną już ofiarą na ostatni etap prac remontowych

    dotyczących dachu i elewacji kościoła.

   Koperty na ten cel wyłożone są z tyłu kościoła.


   W minionym tygodniu trwały prace renowacyjne w naszej

    świątyni…


   Dzisiaj przed kościołem można złożyć ofiarę do puszek w ramach

    tygodnia modlitw o powołania kapłańskie i zakonne na ASD

   w Poznaniu.


3. Rodzice dzieci komunijnych mogą odebrać bilety na pierwszą

    komunię św. w zakrystii.


4. Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła i terenu wokół niego

   I ofiarowane kwiaty

    Proszę by o estetykę i czystość naszej świątyni oraz jej terenu      

   w tym tygodniu zadbali mieszkańcy Pawłowic z ul. Pawłowickiej Pp:           

   Dolata, Kreger, Miłek, Zalewska, Ciszak, Stachowiak,

    Wilczak, Małkowscy – z kwiatami.


5. Tradycyjnie już jak co roku organizujemy ośmiodniową autokarową

    pielgrzymkę do RUMUNII w miesiącu wrześniu 21 -29 września.  

   Koszt to 850 zł + 370 Euro.                                                                                           

   Dla zainteresowanych dokładny program można otrzymać

    w zakrystii.

                                   

                                   Z A P O W I E D Z I


Maria Leszczyńska st. wol. parafia Sobota

Paweł Pawlak st. wol. parafia Breń
INTENCJE MSZALNE

23.04.18r. -29.04.2018r.

                                                                                       

PONIEDZIAŁEK

23.04.2018r.

Godz.07.00

Za dusze w czyśćcu


WTOREK

24.04.2018r.

Godz.07.00

Za dusze w czyśćcu


ŚRODA

25.04.2018r.

Godz.19.00

 + Paulina Klimczewska

+ Roman Loba od Rodz. Czachorów z ul Polnej

+ Janina Piechowiak od syna Bernarda z żoną

+ Stefania Orzechowska od Rodz. Weymannów

+ Celina Banasiuk od Rodz. Gochów z ul. Lipowej

+ Patryk Psyk od Rodz. Mańczaków                                             

   i Szymkowskich

+ Ryszard Sroka od Rodz. Weymannów

+ Tomasz Kozierowski, Józef Bałdzikowski                                   

    i zm. z Rodz.

+ Ferdynand Woronowicz                                                           

   od wnuka Łukasza z Rodz.

+ Zofia w 10 rocz. śm. Zygmunt Bednarek

    Z ok. 19 rocz. ur. Anny i Szymona z podz. za

    otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary

    Ducha Św. w dorosłym życiu i opiekę PS MPM  

   całej Rodz. Oraz o szczęśliwe zdanie matury.                   

   

CZWARTEK

26.04.2018r.

Godz.19.00


   O szczęśliwe zadnie matury dla Jakuba,                                        

   z pr. o dary Ducha Św. i potrzebne łaski wyboru

    dalszej drogi życiowej


PIĄTEK                 

27.04.2018r.

Godz.19.00


+ Irena                                                                                                 

    zm. z Rodz. Hryniewieckich, Lenartowiczów


SOBOTA

28.04.2018r.

Godz.19.00

    W 1 rocz. ur. Marcela z podz. za otrzymane łaski,

    z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę

    PS MPM dla całej Rodz.   


+ Jadwiga Gajewska w 1 rocz. śm.


NIEDZIELA

29.04.2018r.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA


07.30

     W 28 rocz. śl. Jolanty i Mrosława z podz. za

     otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary

     Ducha Św. w dalszym życiu i opiekę PS MPM  

    całej Rodz.


    W 40 rocz. śl. Krystyny i Jana z podz. za

     otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary

     Ducha Św. w dalszym życiu i opiekę PS MPM  

    całej Rodz.


09.00

    Z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę

    PS MPM dla całej Rodz. a dla zmarłych z Rodz.                   

   o nagrodę życia wiecznego


11.00

    W 30 rocz. ur. Marii i Marty z podz. za

     otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, bł. Boże, dary

     Ducha Św. w dalszym życiu i opiekę PS MPM  

    całej Rodz.


ELMEDIA 08.04.18

Maria Leszczyńska st. wol. parafia Sobota


Paweł Pawlak st. wol. parafia Breń