Hymn

Najmiłosierniejsza Pani Soboty  

Tobie moje cierpienia,Tobie moje kłopoty. Tobie oddaję radości codzienne, i moje serce w ufności niezmienne.

Nic i nikt nie jest już w stanie powstrzymać miłości Chrystusa do Nas. Jezus Chrystus powstały z umarłych, żyjący na wieki Pan życia i śmierci, rozświetlił ciemności i mroki  Waszego życia. Oto Światło rozbłysło nic już nie zdoła go zagasić. Jego ciepło, czy tego chcemy czy nie, topi lód naszych serc i umysłów

Parafie w naszej gminie

Porządek nabożeństw

Sanktuaria w Polsce

w PDF-ie

Więcej 03

Kościół parafialny jest Sanktuarium Maryjnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII w. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół murowany,       Czytaj  dalej…

Podobnie jak w Święto Objawienia Pańskiego oraz Chrztu Jezusa, także dzisiejsza karta Ewangelii (por. J 1, 35-42) proponuje temat objawienia się Pana. Tym razem to Jan Chrzciciel wskazuje Go swoim uczniom jako „Baranka Bożego” (w. 36), zachęcając ich do pójścia za Nim. Tak samo jest z nami: teraz jesteśmy wezwani do naśladowania w życiu codziennym Tego, którego rozważaliśmy w tajemnicy Bożego Narodzenia.

ELMEDIA 2.03

Niezbędnik katolika

II NIEDZIELA ZWYKŁA
14.01.2018r.

Więcej 01

Festyn rodzinny.