Sanktuarium w Sobocie

 Hymn

Najmiłosierniejsza Pani Soboty Tobie moje cierpienia,Tobie moje kłopoty.Tobie oddaję radości codzienne, i moje serce w ufności niezmienne.

Ogłoszenia

na bieżący

tydzieńBernard Voyak  wszelkie prawa zabronione

Zapowiedzi3.Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła i terenu wokół niego
Za ofiarowane kwiaty.

Proszę by o estetykę i czystość naszej świątyni w tym tygodniu zadbali mieszkańcy Golęczewa z ul. Krętej

Pp: Gorzelańczyk, Bogusz, Gaik, Szalewscy, Mroczek, Borkaccy, Lamc - z kwiatami