Sanktuarium w Sobocie

 Hymn

Najmiłosierniejsza Pani Soboty Tobie moje cierpienia,Tobie moje kłopoty.Tobie oddaję radości codzienne, i moje serce w ufności niezmienne.

Ogłoszenia

na bieżący

tydzieńBernard Voyak  wszelkie prawa zabronione

ZapowiedziProszę by o estetykę i czystość naszej świątyni w tym tygodniu
zadbali mieszkańcy Golęczewa z ul. Tysiąclecia –
Pp: Izydorczyk, Knaupe, Rybak, Barnaś, Tyma,
Piwek, Szulc – bez kwatów.